Společnost  ELMONT GROUP, a.s. se kromě jiného zabývá také budováním technických infrastruktur počítačových a telekomunikačních sítí. Jejich základním stavebním kamenem jsou strukturované kabelážní systémy na bázi metalických a optických kabelů. Tyto jsou budovány dle aktuálních standardů s ohledem na budoucí vývoj systémů pro vysokorychlostní sítě LAN. Veškeré námi instalované sítě prochází konečným měřením a certifikací celého systému k tomu určenými kalibrovanými měřícími přístroji. 

Základem strukturované kabeláže je rozdělení celé kabeláže na úrovně a oddělené řešení jednotlivých úrovní. Toto řešení je pro jednotlivé kabelové systémy předepsáno příslušným popisem. Nejčastěji se používá stromová struktura kabeláže, která je vlastně odvozena z principu vytváření telefonních sítí. Kromě telefonů však mohou být na koncích stromu také zapojena další zařízení sítě (terminály, počítače, atd.). V uzlech stromu jsou umístěny propojovací pole a aktivní prvky sítě (ústředny, multiplexory, opakovače, atd.). Každá větev kabeláže vede z propojovacího pole v uzlu sítě k zásuvce v kanceláři nebo k podřízenému uzlu sítě. Typ zařízení, které bude připojeno k zásuvce, se pak určí propojením ukončení kabelu od této zásuvky na propojovacím poli s příslušným aktivním prvkem. Tzn. pokud je v uzlu aktivní prvek počítačové sítě a vývod od telefonní ústředny, může být zásuvka připojena buď k počítačové nebo k telefonní síti. Určení zásuvky lze kdykoliv jednoduše změnit. Není přitom nutné instalovat nové kabely. 

V oblasti datových sítí zajišťujeme:

 • Technické konzultace a návrhy 
 • Kompletní realizace systému na míru
 • Projektové řízení realizace
 • Montážní práce
 • Revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Měření datových sítí
 • Školení obsluhy
 • Renovace zastaralých systémů
 • Záruční a pozáruční servis
 • Certifikace námi instalovaných systémů
 • Dodávky a instalace aktivních prvků a serverů