Filozofie a vize

Poskytnout zákazníkovi maximální podporu od úvodní analýzy problematiky, projekční činnosti, realizaci dodávek a montáží, zaškolení obsluhy a následných servisních služeb.
Nabízet řešení, které svou kvalitou, hodnotou a spolehlivostí splňují nebo dokonce převyšují očekávání zákazníka. Dodávat pouze takové produkty, aby byli naši současní i potencionální zákazníci maximálně spokojeni a stát se preferovaným partnerem.

Náš společný úspěch spočívá na výkonech a iniciativě všech našich kvalifikovaných, výkonných a motivovaných pracovníků a na využívání všech prostředků, které má naše společnost k dispozici.

Politika kvality

Pro zajištění vysoké kvality produktů a služeb a jejich dodávek svým zákazníkům podporuje vedení společnosti ELMONT GROUP, a.s. certifikovaný systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, s cílem vytvoření a udržení zdravé, konkurenceschopné a neustále se zlepšující společnosti.

Hlavním předmětem činnosti společnosti jsou dodávky - montáže a servis vnitřních i venkovních elektroinstalací bez omezení napětí, strukturovaných kabeláží, bezpečnostních, docházkových, kamerových a telekomunikačních systémů, kontrola a revize elektrických přístrojů a zařízení.

       S vědomím důležitosti kvality nabízených služeb, vyhlašuje vedení společnosti POLITIKU KVALITY v následujících tezích:

 1. Identifikací nových zákazníků a jejich potřeb a kvalitou nabízených služeb zajistit rozšíření odběratelského spektra.
 2. Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti zajišťováním servisních, montážních a poradenských činností v rámci realizovaných projektů – zakázek v souladu se zavedeným systémem managementu kvality
 3. Zefektivnění systému managementu kvality soustavným zlepšováním účinnosti stanovených procesů všemi zaměstnanci a jejich vysokou odpovědností za kvalitu vlastní práce.
 4. Rozvoj profesní úrovně znalostí a schopností zaměstnanců, zlepšování pracovních podmínek a motivování zaměstnanců k dosažení spokojenosti zákazníků společnosti.
 5. Flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny očekávání a potřeb stávajících a potencionálních zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti působení společnosti a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie a rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb.

Vedení společnosti se na podporu POLITIKY KVALITY zavazuje:

 • tuto politiku ročně upřesňovat do konkrétních cílů kvality
 • vytvářet podmínky pro plnění cílů kvality všem zaměstnancům firmy
 • vydávat řídicí akty ke splnění cílů kvality, průběžně kontrolovat a v půlročních intervalech vyhodnocovat jejich plnění
 • v případě neplnění cílů kvality zajistit realizaci nápravných opatření
 • plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů kvality, a to jak lidské, tak i finanční
 • plnit požadavky systému managementu kvality a pravidelně přezkoumávat a hodnotit jejich vhodnost a účelnost včetně neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává:                       

 • vstřícné chování a jednání se zákazníky a dodavateli
 • znalost a naplňování politiky kvality, cílů kvality a programů kvality
 • dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám důslednou kontrolou výsledků své práce
 • aktivní účast a spolupráci při zlepšování systému kvality, kvality produkce a při snižování nákladů
 • náměty ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy

Poskytujeme tyto služby:

 • Vnější a vnitřní silnoproudé elektroinstalace
 • Fotovoltaické systémy
 • Zabezpečovací systémy EZS, EPS
 • Měření a regulace
 • Strukturované kabeláže
 • Přístupové a monitorovací systémy

Zajišťujeme projekty, dodávky, montáže, servis, kontrolu a revize pro novostavby a rekonstrukce se zaměřením na:

 • administrativní budovy
 • bytovou výstavbu
 • průmyslovou výstavbu

Předměty činnosti:

Nabízíme komplexní služby v oblasti:

 • domovní a průmyslové elektroinstalace
 • elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních, hotelových a společenských zařízeních, obchodních domech
 • vnitřní i venkovní rozvody slabo i silnoproudu, elektronická zabezpečovací a požární signalizace, televizní rozvody, kamerové, telefonní systémy, měření a regulace, a jiné
 • rekonstrukce a výstavba rozvodných zařízení, rozvodny a transformovny 6 kV, 22 kV, 35 kV ve vnitřním i venkovním provedení, rekonstrukce a výstavba skříňových rozváděčů všech výrobců, kobkových rozvoden, kabeláží vn a wn
 • přípojek pro napájení různých objektů a závodů elektrickou energií
 • zhotovení fotovoltaických elektráren v rezidenční i průmyslové výstavbě

Publicita na web-stránka.png