Politika kvality

Pro zajištění vysoké kvality produktů a služeb a jejich dodávek svým zákazníkům podporuje vedení společnosti ELMONT GROUP, a.s. certifikovaný systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, s cílem vytvoření a udržení zdravé, konkurenceschopné a neustále se zlepšující společnosti.

Hlavním předmětem činnosti společnosti jsou dodávky - montáže a servis vnitřních i venkovních elektroinstalací bez omezení napětí, strukturovaných kabeláží, bezpečnostních, docházkových, kamerových a telekomunikačních systémů, kontrola a revize elektrických přístrojů a zařízení.

       S vědomím důležitosti kvality nabízených služeb, vyhlašuje vedení společnosti POLITIKU KVALITY v následujících tezích:

 1. Identifikací nových zákazníků a jejich potřeb a kvalitou nabízených služeb zajistit rozšíření odběratelského spektra.
 2. Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti zajišťováním servisních, montážních a poradenských činností v rámci realizovaných projektů – zakázek v souladu se zavedeným systémem managementu kvality
 3. Zefektivnění systému managementu kvality soustavným zlepšováním účinnosti stanovených procesů všemi zaměstnanci a jejich vysokou odpovědností za kvalitu vlastní práce.
 4. Rozvoj profesní úrovně znalostí a schopností zaměstnanců, zlepšování pracovních podmínek a motivování zaměstnanců k dosažení spokojenosti zákazníků společnosti.
 5. Flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny očekávání a potřeb stávajících a potencionálních zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti působení společnosti a v souvislosti s tím aplikovat nové technologie a rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb.

Vedení společnosti se na podporu POLITIKY KVALITY zavazuje:

 • tuto politiku ročně upřesňovat do konkrétních cílů kvality
 • vytvářet podmínky pro plnění cílů kvality všem zaměstnancům firmy
 • vydávat řídicí akty ke splnění cílů kvality, průběžně kontrolovat a v půlročních intervalech vyhodnocovat jejich plnění
 • v případě neplnění cílů kvality zajistit realizaci nápravných opatření
 • plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů kvality, a to jak lidské, tak i finanční
 • plnit požadavky systému managementu kvality a pravidelně přezkoumávat a hodnotit jejich vhodnost a účelnost včetně neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává:                       

 • vstřícné chování a jednání se zákazníky a dodavateli
 • znalost a naplňování politiky kvality, cílů kvality a programů kvality
 • dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám důslednou kontrolou výsledků své práce
 • aktivní účast a spolupráci při zlepšování systému kvality, kvality produkce a při snižování nákladů
 • náměty ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy

 Kontaktujte nás ještě dnes!

Zavolejte na číslo
 +420 541 246 396

 nebo nám napište pomocí
 kontaktního formuláře.